Wil jij weten wat het paard je te zeggen heeft?

 

Spiegelen?

Paarden confronteren je met jezelf! Ze spiegelen je! Tijdens het trainen ervaar je bijvoorbeeld hoe het is om grenzen te stellen en nee te zeggen of hoe het is om dat niet te doen. Of hoe het is om de leiding niet te kunnen of durven nemen of hem kwijt te raken. Wat gebeurt er dan met jou? Wat gebeurt er fysiek? Wordt je er sterker van? Of voel je dat je klein en bang wordt? Wat gebeurt er mentaal en emotioneel? Zou je iets willen veranderen? In dat geval kun je oefenen met ander gedrag en ervaren dat een verandering in jou ook een verandering bij de ander, in dit geval een paard, teweeg brengt. Deze verandering werkt hetzelfde in je dagelijks leven.

Je werkt met het paard aan een lange lijn of los in de manege. De directe reactie van het paard is een vorm van ervaringsgericht leren. Je krijgen inzicht in je basisgedrag en oefenen met aspecten van nieuw gedrag.

 

Waarom werken met paarden?

Paarden hebben een sterke leider nodig. Het voortbestaan van de kudde is afhankelijk van de kracht en de kwaliteit van de leider. Met een zwakke leider is de kudde ten dode opgeschreven! Met paarden kun je dus heel goed je leiderschap trainen. Daarnaast biedt een kudde paarden een fantastische metafoor voor 'kuddes' mensen. Voor gezinnen en groepen is dit een leuke trainingsmogelijkheid, samen werken, omgaan met elkaar zonder ruzie.

Maar dat is nog niet alles. Paarden beschikken over zintuigen die buitengewoon bruikbaar zijn in training. Zo zijn ze zeer gevoelig, ze voelen twijfel, onzekerheid of angst haarfijn aan. Maar irritatie, frustratie en boosheid ook. Ze lezen perfect onze lichaamstaal. Jezelf anders voordoen dan jij je voelt is geen optie. Wij kunnen bij mensen de schijn nog wel eens succesvol ophouden, bij paarden lukt dat niet. Het paard zal je niet als leider zien.

 

 

Wat er dan gebeurt?

Het paard zal zelf richting en tempo gaan bepalen, geen respect hebben voor jouw grenzen en zelf initiatieven gaan nemen. Jij mag volgen!
Paarden zijn eerlijk en houden er geen dubbele agenda op na. Zodra jij je gedrag verandert, zullen zij direct op dat nieuwe gedrag reageren. Ze leven sterk in het hier en nu. Zo kunnen wij met nieuw gedrag oefenen.

 

Welke onderwerpen spelen een rol?

Tijdens de training komen regelmatig één of meer van onderstaande onderwerpen voorbij:

  • Leiding geven
  • grenzen aangeven
  • ruimte geven/ nemen
  • controleren op afstand
  • positie innemen
  • omgaan met weerstand en angst
  • direct en eenduidig communiceren